IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Quick-scan hydromorfologische herstelmaatregelen voor vis in overgangswateren
Kranenbarg, J. (2005). Quick-scan hydromorfologische herstelmaatregelen voor vis in overgangswateren. WL | Delft Hydraulics: Delft. [diff. pag.] pp.

Available in  Author 

Keyword
    Marine/Coastal

Author  Top 
  • Kranenbarg, J., more

Abstract
    De doelstelling van deze studie is het beschrijven van de kansrijke mitigerende hydromorfologische maatregelen die de ecologische toestand voor het biologische kwaliteitselement vis in de drie Nederlandse overgangswateren (Westerschelde, Eems-Dollard en Nieuwe Waterweg-Nieuwe Maas) kunnen verbeteren. Hierbij wordt uitgegaan van de ecologische indicatoren voor vis zoals beschreven in de concept-maatlatten voor overgangswateren.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author