IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Berekening van de vloeistofstroming rond en de krachtwerking op een schip in ondiep en beperkt water
Schollier, J. (2010). Berekening van de vloeistofstroming rond en de krachtwerking op een schip in ondiep en beperkt water. MSc Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. xiii, 95 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Author  Top 
  • Schollier, J.

Abstract
    Het doel van de masterproef bestaat erin met behulp van het CFD-pakket Fluent de stroming rond en de krachtwerking op een binnenvaartschip in ondiep en beperkt water te berekenen, en achteraf de resultaten te vergelijken met metingen die uitgevoerd werden tijdens modelproeven in de Sleeptank voor Manoeuvres in Ondiep Water. Omdat enkel de stationaire stroming en krachtwerking bestudeerd wordt van een schip die gesleept wordt met een vaste snelheid, zullen de numerieke berekeningen uitgevoerd worden in een computationeel domein rond het schip dat een vaste inzinking, trim en drifthoek zal bezitten. Het rekenrooster zal bestaan uit gestructureerde prisma's aan het stil wateroppervlak en tetraëders elders. Drie verschillende proeven zullen gevalideerd worden: twee rechtlijnige proeven bij verschillende Froudegetallen en een multi-modale proef met constante drifthoek. Een gridconvergentiestudie wordt uitgevoerd en uit validatie van de simulaties blijkt dat de weerstand en de golfprofielen accuraat kunnen bepaald worden bij hoge Froudegetallen, maar dat het rekenrooster onvoldoende is bij lage Froudegetallen en bij asymmetrische stroming.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author