[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 4e kwartaal 2008
(2009). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 4e kwartaal 2008. Uitvoerend Secretariaat Technische Scheldecommissie: [s.l.]. 18 pp.

Abstract
    De Projectdirectie uitvoering Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes2010) en zijn opvolger de werkgroep Ontwikkelingsschets 2010 heeft van de Tehnische Scheldecommissie de opdracht om de samnehang en een kwaliteitsvolle voortgang van de uitvoering van de Ontwikkelingsschets te volgen en bevorderen. Deze rapportage betreft het vierde kwartaal 2008.Per kwartaal worden de volgende analyses uitgevoerd:- het geheel wordt samengevat in een bestuurlijke monitor, waarin bestuurlijk gevoelige ontwikkelingen worden gegeven- voortgangsanalyse van de projecten: het kwartaalrapport is een uitgebreid maandrapport van de laatste 3 maanden van het betreffende kwartaal- risicoanalyse: de risicoanalyse wort uitgevoerd om vooruitkijkend de kans op een ongewenste gebeurtenis te verminderen en de (negatieve) gevolgen te vermijden- mijlpalenoverzicht met betrekking tot dde voortgang en planning van projecten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top