[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 2e kwartaal 2008
Uitvoerend Secretariaat Technische Scheldecommissie (2008). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 2e kwartaal 2008. [S.n.]: [s.l.]. 26 pp.

Author  Top 
  • Uitvoerend Secretariaat Technische Scheldecommissie, more

Abstract
    Met ingang van 1 januari 2008 is de Projectorganisatie ProSes2010 opgehouden te bestaan en is vervangen door het Uitvoerend Secretariaat van de TSC en de werkgroep Ontwikkelingsschets 2010.Per kwartaal worden de volgende analyses uitgevoerd:- het geheel wordt samengevat in een bestuurlijke monitor, waarin bestuurlijk gevoelige ontwikkelingen worden gegeven- voortgangsanalyse van de projecten: het kwartaalrapport is een uitgebreid maandrapport van de laatste 3 maanden van het betreffende kwartaal- risicoanalyse: de risicoanalyse wort uitgevoerd om vooruitkijkend de kans op een ongewenste gebeurtenis te verminderen en de (negatieve) gevolgen te vermijden- mijlpalenoverzicht met betrekking tot de voortgang en planning van projecten

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author