IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [227755]
Optimalisatie van de estuaire scheepvaart
De Landsheer, T. (2013). Optimalisatie van de estuaire scheepvaart. MSc Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. IV, 95 pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keyword
Author keywords
  Estuaire scheepvaart; Stabiliteitseisen; Windinvloed; Slingerbeweging

Authors  Top 
 • De Landsheer, T.
 • Vantorre, M., revisor, more
 • Heylbroeck, B., revisor, more
 • Eloot, K., revisor, more
 • Lataire, E., revisor, more

Abstract
  Met dit eindwerk doelt men op een verbetering van de huidige stabiliteitscriteria die zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 2007.

  In een eerste hoofdstuk wordt kort het thema estuaire vaart besproken. Het bevat tevens de probleemstelling.

  Hoofdstuk 2 bevat enkele parameters van het schip Deseo. Dit schip wordt immers vaak als voorbeeldschip gebruikt voor de berekeningen. In dit hoofdstuk worden ook enkele parameters van dit schip berekend.

  In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op regelgevingen van andere instanties. De regelgevingen worden kort aangehaald en uitgerekend voor het schip Deseo. Zo komen enkele pijnpunten van deze regelgevingen tevoorschijn.

  Hoofdstuk 4 bevat de berekeningen van de maximale slingerhoek. Deze berekening wordt uitgevoerd met het oog op de aanpassing van de ECE regelgeving. Deze regelgeving bevat een voorspellingsmethode van de maximale slingerhoek waarvan in hoofdstuk 3 is gebleken dat deze methode aanpassing vergt om van toepassing te zijn op de estuaire scheepvaart.

  Hoofdstuk 5 bevat berekeningen inzake windinvloed. Deze windinvloed wordt opgenomen in enkele beschouwde regelgevingen. De correctheid van deze regelgevingen wordt getoetst en aangepast waar nodig.

  In hoofdstuk 6 wordt bij wijze van conclusie een mogelijke regelgeving vooropgesteld. Deze combinatie van regels steunt op de vorige hoofdstukken. Regels worden aangepast opdat ze meer van toepassing zouden zijn op de estuaire vaart.

  Het laatste hoofdstuk bevat de bijlagen.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors