IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Analyse alle havenstortvakken Westerschelde
van Kessel, T.; van der Werf, J.; Giardino, A. (2013). Analyse alle havenstortvakken Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 56 + bijlagen pp.

Available in  Authors 
Document type: Final report

Author keywords
    Westerschelde havenonderhoud specieverspreiding stortvakken slibmodel

Authors  Top 
  • van Kessel, T., more
  • van der Werf, J., more
  • Giardino, A., more

Abstract
    Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de resterende levensduur van havenstortvakken en hun invloed op vaargeulonderhoud, slibconcentratie en retourstroming. Het rapport kent drie hoofdonderdelen: 1. Een gegevensanalyse van de historische bodemontwikkeling van en rondom de stortvakken; 2. Zandverspreidingsberekeningen naar de invloed van (het zandige deel van) de specieverspreiding op vaargeulonderhoud en 3. Slibverspreidingsberekeningen naar de invloed van (het slibrijke deel van) de specieverspreiding op de slibconcentratie en de retourstroming. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de huidige stortvakken het komende decennium nog probleemloos kan worden benut. Voor drie stortvakken is de resterende ruimte op dit moment al kritiek, namelijk voor de vakken W13, W14 en W23. Hiervoor zijn alternatieven gedefinieerd en doorgerekend. Deze alternatieven voldoen aan de gestelde eisen wat betreft stortruimte, invloed op vaargeulonderhoud, retourstroming en slibconcentratie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors