IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Er beweegt wat op zee: een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee [BROCHURE]
Van de Velde, M.; Rabaut, M.A.; Herman, C.; Vandenborre, S. (2014). Er beweegt wat op zee: een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee [BROCHURE]. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 24 pp.

Available in  Authors 
Document type: Brochure

Keywords
  Environmental planning
  Environments > Aquatic environment > Marine environment
  Belgium, North Sea [Marine Regions]

Authors  Top 
 • Van de Velde, M.
 • Rabaut, M.A., more
 • Herman, C., more
 • Vandenborre, S.

Abstract
  In onze Noordzee gebeuren allerlei activiteiten: scheepvaart, visserij, toerisme, zand- en grindontginning, wetenschappelijk onderzoek enz. Om een goed evenwicht tussen al die activiteiten en het milieu te houden, heeft de federale overheid op initiatief van de minister van Noordzee een marien ruimtelijk plan opgesteld. De brochure 'Er beweegt wat op zee …: een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee' vat dit plan op een toegankelijke manier samen.

  In dit plan wordt het ruimtegebruik van het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2014-2020 vastgelegd. Dit gebeurde na breed overleg met alle betrokken overheidsdiensten en belanghebbenden en op basis van alle beschikbare wetenschappelijke en socio-economische informatie.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors