IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Verslag afstemming monitoring - Broedvogels, juni 2014
Bot, P.; Roos, M.; Mertens, W. (2014). Verslag afstemming monitoring - Broedvogels, juni 2014. Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): Bergen op Zoom. 9 pp.

Available in  Authors 

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Bot, P., more
  • Roos, M.
  • Mertens, W., more

Abstract
    Nederland en Vlaanderen hebben afgesproken de natuurlijkheid, veiligheid en toegankelijkheid van het Schelde-estuarium te verbeteren. De afspraken voor de middenlangetermijn zijn vastgelegd in OntwikkelingsSchets 2010 en bekrachtigd door middel van een verdrag. Een onderdeel van het verdrag is de gezamenlijke Monitoring van de fysieke en ecologische toestand en evaluatie van de effecten van projecten.Om dit mogelijk te maken heeft de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie een monitoringplan laten opstellen. De methoden, die gebruikt worden voor de monitoring van de verschillende onderdelen zijn om allerlei redenen vaak niet gelijk in Nederland en Vlaanderen. Hierdoor kunnen voor die onderdelen verschillen ontstaan en wordt de interpretatie bemoeilijkt. In de projectgroep “Monitoring en Data” is afgesproken om de methoden af te stemmen of om aan te geven hoe met de verschillen kan worden omgegaan.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors