IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Vorderingsverslag betreffende het onderzoek naar de invloed van de exploratie- en exploitatieactiviteiten op het Continentaal Plat en de territoriale zee: periode januari - december 2015
De Backer, A.; Devriese, L.; Hostens, K. (2016). Vorderingsverslag betreffende het onderzoek naar de invloed van de exploratie- en exploitatieactiviteiten op het Continentaal Plat en de territoriale zee: periode januari - december 2015. ILVO Mededeling, 204. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 8 pp.
Part of: ILVO Mededeling. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. ISSN 1784-3197, more

Available in  Authors 

Authors  Top 

Abstract
    Dit rapport beschrijft de stand van het onderzoek naar de effecten van zandwinning door ILVO-Aquatisch Milieu en Kwaliteit in het jaar 2015 en de planning voor 2016, overeenkomstig Artikel 4 van het ‘Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest van 21 december 2005 betreffende het onderzoek naar de invloed van de exploratie- en exploitatieactiviteiten op het Belgisch Continentaal Plat (BCP) op de sedimentafzettingen en op het marien milieu’ (KB 2006/261).

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors