[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [290502]
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1991 met een samenvatting van dertien jaar monitoring 1979-1991
Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1992). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1991 met een samenvatting van dertien jaar monitoring 1979-1991. DGW Rapport, 92.024. Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren: Middelburg. 84 + bijlagen pp.
Part of: DGW Rapport. Dienst Getijdewateren: Middelburg, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Meininger, P.L., more
  • Berrevoets, C.M., more
  • Strucker, R.C.W., more

Abstract
    Vermeldt in het eerste deel de aantallen van de volgende kustbroedvogels in het Deltagebied in 1979-1991: Aalscholver, Bruine Kiekendief, Steltkluut, Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, Zwartkopmeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Grote Stern, Visdief, Noordse Stern, Dwergstern. Beschrijft in het tweede deel het ringonderzoek aan broedpopulaties van kluut, plevieren, zwartkopmeeuw en sterns in het Deltagebied in 1986-1991.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors