IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1993 met een samenvatting van vijftien jaar monitoring 1979-1993
Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1994). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1993 met een samenvatting van vijftien jaar monitoring 1979-1993. Werkdocument RIKZ, OS-94.817X. RWS, RIKZ: Middelburg. 49 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Meininger, P.L., more
  • Berrevoets, C.M., more
  • Strucker, R.C.W., more

Abstract
    Vermeldt in het eerste deel de aantallen van de volgende kustbroedvogels in het Deltagebied in 1979-1993: Aalscholver, Bruine Kiekendief, Steltkluut, Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, Zwartkopmeeuw, Dwergmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Stern, Visdief, Noordse Stern, Dwergstern. Beschrijft in het tweede deel het ringonderzoek aan kustbroedvogels in het Deltagebied in 1986-1993.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors