IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [290809]
Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2005
Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2005). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.023. RIKZ: Middelburg. 20 + bijlage pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Arts, F.A., more
  • Berrevoets, C.M., more

Abstract
    In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de telling (uitgevoerd vanuit een vliegtuig) van zee-eenden in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee in januari 2005. Deze tellingen worden in het kader van het MWTL-programma (Monitoring Waterstaatkundige Toestand van het Land) van Rijkswaterstaat uitgevoerd en vormen tevens een onderdeel van de internationale midwintertelling van watervogels. De telling in de Voordelta werd op 16 januari 2005 uitgevoerd, de Waddenzee en de overige Nederlandse kustwateren zijn op 27/28 januari 2005 geteld. De oostelijke Waddenzee inclusief bijbehorende kustzone kon niet worden geteld als gevolg van slecht weer (mist). Het totaal aantal Eidereenden in de Nederlandse kustwateren en Waddenzee (inclusief niet-getelde deel) in 2005 wordt geschat op 116 000. In januari 2005 werden c. 98 000 Eidereenden geteld, het overgrote deel (90 000) zat in de Waddenzee. De grootte van de eidereendenpopulatie in de Nederlandse kustwateren en Waddenzee in 2003-2005 is in vergelijking met de periode 1993-1999 met 12% afgenomen tot gemiddeld 112 000. Het aandeel van de Nederlandse eidereendenpopulatie dat in de Waddenzee verblijft, is in 2004 en 2005 gestegen naar meer dan 90%. De verdeling binnen de Waddenzee is weer vergelijkbaar met die in 1993-1999 na een afwijkende periode (2000-2003). Het aantal Eidereenden nabij mosselpercelen (<1km) is in 2004-2005 toegenomen tot c. 40 000, hetgeen aanzienlijk hoger is dan in 1999-2003. Het aantal Eidereenden in de kustwateren (Waddenkust/Hollandse kust/Voordelta) is vanaf 2003 klein. In de periode 2003-2005 werd gemiddeld 9.8% van de Noordwest-Europese populatie van de Eidereend in de Nederlandse kustwateren/Waddenzee aangetroffen. De telling van zee-eenden in januari 2005 is niet volledig omdat belangrijke overwinterings-gebieden ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog niet geteld zijn. Voor de Toppereend geldt dat niet, want die overwintert in de Waddenzee en het IJsselmeer. Tijdens de telling werden slechts 970 Toppereenden waargenomen in de Waddenzee.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors