IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [311147]
De onvoldoende begrepen dynamiek en samenhang van de Noordzee
Camphuysen, C.J. (2019). De onvoldoende begrepen dynamiek en samenhang van de Noordzee, in: Duimel, E. et al. (Ed.) Het roer moet om : Signalen voor een juiste koers van nieuw Noordzeebeleid. pp. 23-32
In: Duimel, E. et al. (Ed.) (2019). Het roer moet om : Signalen voor een juiste koers van nieuw Noordzeebeleid. Ministerie van LNV: Den Haag. ISBN 9789073253230. 175 pp., more

Available in  Author 

Author  Top 
  • Camphuysen, C.J., more

Abstract
    Het streven naar een effectievere bescherming van gebieden en organismen in de Noordzee en beleidsmaatregelen om gedegradeerde ecosystemen te laten herstellen, zijn gebaseerd op de veronderstelling dat er zoiets bestaat als een ‘goede (milieu-)toestand’. Feitelijk gaat het in het mariene milieu echter om voortdurend veranderende condities (dynamiek), deels als gevolg van natuurlijke fluctuaties, maar ook door klimatologische veranderingen en het alsmaar toenemende menselijke gebruik van ruimte en grondstoffen. Deze veranderingen lijken steeds sneller te verlopen en zowel wetenschappelijk onderzoek als beleidsmaatregelen komen dikwijls als mosterd na de maaltijd. De gevolgen van veranderingen en ingrepen worden meestal bestudeerd op het niveau van individuele soorten. Door de slechts halfbegrepen en weinig onderzochte natuurlijke interacties tussen soorten onderling en tussen organismen en hun omgeving zijn de gevolgen van ons handelen, of het nu om exploitatie, exploratie of natuurherstel gaat, vaak slecht te voorspellen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author