IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [331982]
Chelicorophium curvispinum - Kaspische slijkgarnaal
VLIZ Alien Species Consortium (2020). Chelicorophium curvispinum - Kaspische slijkgarnaal, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 183-190
In: Verleye, T. et al. (2020). Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789464206005. 623 pp., more
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950, more
Related to:
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Kaspische slijkgarnaal - Chelicorophium curvispinum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 61. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., more
Related to:
VLIZ Alien Species Consortium (2022). Chelicorophium curvispinum. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria = Non-indigenous species from the Belgian part of the North Sea and estuaria. VLIZ Alien Species Consortium (VLIZ): Oostende. Diff. pag. pp., more

Available in  Author 

Keywords
    Chelicorophium curvispinum (G.O. Sars, 1895) [WoRMS]
    Brackish water; Fresh water

Project Top | Author 
  • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more

Author  Top 
  • VLIZ Alien Species Consortium, more

Abstract
    De oorsprong van de Kaspische slijkgarnaal Chelicorophium curvispinum ligt in het stroomgebied van de Kaspische en de Zwarte Zee. De soort komt voor in zoete tot licht brakke waterlopen en leeft in kolonies van kokertjes waarmee het zich op stenen en pontons vasthecht. Vermoedelijk bereikte de soort West- en Noord-Europa via binnenvaartkanalen. De verspreiding werd waarschijnlijk in de hand gewerkt door vasthechting aan scheepsrompen. De Kaspische slijkgarnaalwerd in 1981 voor het eerst in België waargenomen in de Maas, nabij Huy. De soort heeft een zeer hoge tolerantie voor vervuiling en zijn explosieve groei in grote Europese rivieren, zoals de Rijn, kan ertoe leiden dat kwetsbare soorten worden weggeconcurreerd.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author