IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Codium fragile subsp. fragile - Vertakt viltwier
VLIZ Alien Species Consortium (2020). Codium fragile subsp. fragile - Vertakt viltwier, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 57-62
In: Verleye, T. et al. (2020). Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789464206005. 623 pp., more
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950, more
Related to:
VLIZ Alien Species Consortium (2009). Vertakt viltwier - Codium fragile fragile. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 26. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., more
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Vertakt viltwier - Codium fragile fragile. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 26. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., more
Related to:
VLIZ Alien Species Consortium (2022). Codium fragile subsp. fragile. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria = Non-indigenous species from the Belgian part of the North Sea and estuaria. VLIZ Alien Species Consortium (VLIZ): Oostende. Diff. pag. pp., more

Available in  Author 

Keywords
    Codium fragile subsp. fragile (Suringar) Hariot, 1889 [WoRMS]
    Marine/Coastal; Brackish water

Project Top | Author 
  • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more

Author  Top 
  • VLIZ Alien Species Consortium, more

Abstract
    Het Vertakt viltwier Codium fragile subsp. fragile kwam oorspronkelijk enkel voor in de Pacifische regio, ter hoogte van Japan. Het is een groenwier dat er typisch voorkomt in beschutte gebieden zoals havens, baaien en getijdenpoelen. De soort is in Europa terechtgekomen via vasthechting op scheepsrompen en transport met schelpdieren. In België werd het Vertakt viltwier voor de eerste keer waargenomen in 1939 in de Spuikom van Oostende. Het treedt er in competitie met inheemse wieren en vormt vaak een dicht wierenpakket op bestaande schelpdierbanken. Na een terugval in 2003, kent de soort sinds 2006 weer een toename in de Spuikom.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author