IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Overwinterende en doortrekkende Wulpen in Nederland: trends in aantallen en verspreiding sinds de jaren zeventig
Kleefstra, R.; Bijleveld, A.I.; van Dijk, A.-J.; van Els, P.; Folmer, E.; van Turnhout, C.; van Winden, E. (2021). Overwinterende en doortrekkende Wulpen in Nederland: trends in aantallen en verspreiding sinds de jaren zeventig. Limosa (Amst.) 94: 44-57
In: Limosa (Amsterdam). Nederlandse Ornithologische Unie: Amsterdam. ISSN 0024-3620, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Kleefstra, R.
  • Bijleveld, A.I., more
  • van Dijk, A.-J.
  • van Els, P.
  • Folmer, E., more
  • van Turnhout, C.
  • van Winden, E.

Abstract
    Jaarlijks maakt een kwart tot de helft van dewereldpopulatie Wulpen op enig moment gebruikvan ons land. Daarmee is Nederland van uitermategroot belang voor overwinterende en doortrekkendeWulpen uit grote delen van Europa. Degrootste aantallen houden zich op in en rond dezoute wateren van de Waddenzee en de Delta,maar ook in het binnenland komen Wulpen voor,onder andere in boerenland en op slaapplaatsen.Op vrijwel al die plekken worden Wulpen al decennialanggeteld. Hoe zijn de aantallen en de verspreidingvan Wulpen buiten het broedseizoen deafgelopen 45 jaar veranderd?

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors