IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [347702]
Een kwalitatief onderzoek naar de beleving van het leven aan de kust
Lambrecht, L. (2021). Een kwalitatief onderzoek naar de beleving van het leven aan de kust. MSc Thesis. UGent. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen: Gent. 44 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Author  Top 
  • Lambrecht, L., more

Abstract
    Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat de natuur een positief effect kan hebben op de mentale gezondheid en recenter onderzoek toont aan dat de kust ook wel eens een belangrijke rol zou kunnen spelen in het mentale welzijn van de mens. Er werden al enkele potentiële mechanismen naar voren geschoven die zouden kunnen verklaren waarom de kust een positief effect heeft op het welzijn van de mens maar verdere verklaringen zijn nog onduidelijk. In dit onderzoek werd nagegaan hoe kustbewoners het leven aan de zee “beleven”. De bevindingen vormen enerzijds een toevoeging op eerder onderzoek, anderzijds willen we nagaan of er nog andere mogelijke verklaringen zijn die nog niet of niet diepgaand onderzocht werden.Voor dit onderzoek werden semigestructureerde interviews bij acht kustbewoners afgenomen. De interviews werden geanalyseerd aan de hand van de principes van ‘Interpretative Phenomenological Analysis’ zodat er ruimte was om de individuele ervaringen van participanten verder te exploreren. Er werden zes overkoepelende thema’s geïdentificeerd: het gebruik van de kust, (on)bewuste connectie met de kust, seizoensgebonden voorkeuren, zintuigelijke gewaarwordingen, impact op levensstijl en de rol van de kust tijdens de COVID-19 pandemie. Deze persoonlijke ervaringen tonen aan dat de kust een impactvolle rol speelt in het leven van de participanten. Huidig onderzoek geeft aandacht aan de dynamische processen waardoor deze impact zich manifesteert in het dagelijkse leven van kustbewoners.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author