IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [353384]
Overleg Flexibel Storten: opvolgingsrapport 18 Periode januari 2020 – januari 2021
Goossens, M.; Vos, G.; Plancke, Y. (2022). Overleg Flexibel Storten: opvolgingsrapport 18 Periode januari 2020 – januari 2021. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_38. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 40 + 93 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/110
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  In-situ measurements
  Numerical modelling
  Velocity > Current velocity
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
Author keywords
  Plaatrandstortingen

Project Top | Authors 
 • O&M Flexibel storten, more

Authors  Top 
 • Goossens, M.
 • Vos, G., more
 • Plancke, Y., more

Abstract
  In voorliggend rapport worden aan de hand van de vastgelegde methodologie de hydrodynamische ontwikkelingen langsheen de plaatranden beschreven voor de periode januari 2020 – januari 2021. Naast de zelf uitgevoerde modelsimulaties, worden in voorliggend rapport resultaten gepresenteerd van metingen van stroomsnelheden. Deze metingen werden uitgevoerd door de Meetadviesdienst van Rijkswaterstaat Zee en Delta.
  Op basis van de gemodelleerde stromingspatronen blijkt dat zowel voor Hooge Platen West, Hooge Platen Noord als de Plaat van Walsoorden het ‘schaduweffect’ van de stortingen, dat initieel langs enkele raaien tot uiting kwam, na verloop van tijd is afgenomen. De luwe zones, ontstaan aan de lijzijde van de aangebrachte zandlichamen nemen af ten gevolge van erosie van het gestorte materiaal, echter wordt in de meeste gevallen wel een netto afname van de stroomsnelheden verwacht ten opzichte van de situatie voor de plaatrandstoringen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors