IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000: naar aanleiding van de actualisatie van de omschrijving van de goede milieutoestand en de vaststelling van de milieudoelen voor de Belgische mariene wateren. Rapport van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in opdracht van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Dienst Marien Milieu
Haelters, J.; Brabant, R.; De Cauwer, K.; De Mesel, I.; Kerckhof, F.; Rumes, B.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Degraer, S. (2019). Evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000: naar aanleiding van de actualisatie van de omschrijving van de goede milieutoestand en de vaststelling van de milieudoelen voor de Belgische mariene wateren. Rapport van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in opdracht van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Dienst Marien Milieu. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN): Brussel. 25 pp.

Available in  Authors 

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Vanaverbeke, J., more
  • Van Hoey, G., more
  • Degraer, S., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors