IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Kosten en baten van de Overschelde: mogelijke oplossing veiligheid tegen overstromen in Nederland en Vlaanderen? Finaal rapport
De Nocker, L.; Broekx, S.; Liekens, I. (2004). Kosten en baten van de Overschelde: mogelijke oplossing veiligheid tegen overstromen in Nederland en Vlaanderen? Finaal rapport. VITO: Mol. 37 + bijlagen pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords

Authors  Top 

Abstract
    Dit rapport, opgesteld in opdracht van de Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium(ProSes), bevat een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op hoofdlijnen van deOverschelde. De doelstelling van deze analyse is om de welvaartseffecten van eenOverschelde te toetsen bij voor het project gunstige aannames; relatief lage kosten en relatiefhoge baten. Dit om de nut en noodzaak van het project te verkennen. De resultaten van destudie zullen worden aangewend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap LIN AWZAfdeling Zeeschelde bij de afweging van de te nemen maatregelen in het kader van deActualisatie van het Sigmaplan.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors