IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ontwikkeling van het totaal aantal broedparen van de Visdief in de Westerschelde, de rest van het deltagebied en de kust van België [Development of the total number of breeding pairs of Common Tern in the Western Scheldt, the rest of the delta and the coast of Belgium]

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Vogels, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Brak water, ANE, netherlands, zeeland, westerschelde, Common terns, Development, Ontwikkeling, Voortplanting, ANE, België, Belgische kust, ANE, Nederland, Deltagebied, ANE, Nederland, Westerschelde, België, Belgische kust

Geografische spreiding
ANE, België, Belgische kust [Marine Regions]
ANE, Nederland, Deltagebied [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
België, Belgische kust [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1979 - 2005
Jaarlijks

Parameter
Aantal broedparen

Bijdrage door
Deltares; Unit Zee- en Kustsystemen; Afdeling Ecosysteem analyse en assessment (ESA), meerdata creator

Publicatie
Beschrijft deze dataset
van Eck, G.Th.M.; Holzhauer, H. (Ed.) (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE eindrapport 2006 (Rapport 10). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.003. RIKZ: Middelburg. 64 pp., meer

Data type: Statische grafieken
Metadatarecord aangemaakt: 2010-01-25
Informatie laatst gewijzigd: 2010-07-19
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid