IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (UGent-FirW)
www.firw.ugent.be

English name: Faculty of Engineering and Architecture
Parent institute: Universiteit Gent (UGent), more

Address:
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Belgium

Tel.: +32-(0)9-264 37 13
Fax: +32-(0)9-264 95 99
E-mail:
 Persons | Institutes | Publications | Event 
 
Type: Scientific
Level: Faculty

Persons (2)  Top | Institutes | Publications | Event 

Associated to an institute part (241)

Child institutes (9)  Top | Persons | Publications | Event 
 • Ghent University; Faculty of Engineering; Department of Electrical energy, systems and automation (UGent-EESA), more
 • Ghent University; Faculty of Engineering; Department of Electronics and information systems (UGent-ELIS), more
 • Universiteit Gent; Department of Telecommunications and Information Processing (UGent-TELIN), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Internet Technology and Data Science Lab (UGent-ID-Lab), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Vakgroep Bouwkundige Constructies (UGent), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen (UGent), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde (UGent-MATCH), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Departement Informatietechnologie (UGent-INTEC), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek (UGent), more

Publications (32)  Top | Persons | Institutes | Event 
  ( 2 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Raška, P.; Bezak, N.; Ferreira, C.S.S.; Kalantari, Z.; Banasik, K.; Bertola, M.; Bourke, M.; Cerdà, A.; Davids, P.; Madruga de Brito, M.; Evans, R.; Finger, D.C.; Halbac-Cotoara-Zamfir, R.; Housh, M.; Hysa, A.; Jakubínský, J.; Kapovic Solomun, M.; Kaufmann, M.; Keesstra, S.; Keles, E.; Kohnová, S.; Pezzagno, M.; Potočki, K.; Rufat, S.; Seifollahi-Aghmiuni, S.; Schindelegger, A.; Šraj, M.; Stankunavicius, G.; Stolte, J.; Stričević, R.; Szolgay, J.; Zupanc, V.; Slavíková, L.; Hartmann, T. (2022). Identifying barriers for nature-based solutions in flood risk management: an interdisciplinary overview using expert community approach. J. Environ. Manage. 310: 114725. https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114725, more
 • Peer reviewed article Tian, Hanqin; Xu, Rongting; Canadell, Josep G.; Thompson, Rona L.; Winiwarter, Wilfried; Suntharalingam, Parvadha; Davidson, Eric A.; Ciais, Philippe; Jackson, Robert B.; Janssens-Maenhout, Greet; Prather, Michael J.; Regnier, Pierre; Pan, Naiqing; Pan, Shufen; Peters, Glen P.; Shi, Hao; Tubiello, Francesco N.; Zaehle, Sönke; Zhou, Feng; Arneth, Almut; Battaglia, Gianna; Berthet, Sarah; Bopp, Laurent; Bouwman, Alexander F.; Buitenhuis, Erik T.; Chang, Jinfeng; Chipperfield, Martyn P.; Dangal, Shree R. S.; Dlugokencky, Edward; Elkins, James W.; Eyre, Bradley D.; Fu, Bojie; Hall, Bradley; Ito, Akihiko; Joos, Fortunat; Krummel, Paul B.; Landolfi, Angela; Laruelle, Goulven G.; Lauerwald, Ronny; Li, Wei; Lienert, Sebastian; Maavara, Taylor; MacLeod, Michael; Millet, Dylan B.; Olin, Stefan; Patra, Prabir K.; Prinn, Ronald G.; Raymond, Peter A.; Ruiz, Daniel J.; van der Werf, Guido R.; Vuichard, Nicolas; Wang, Junjie; Weiss, Ray F.; Wells, Kelley C.; Wilson, Chris; Yang, Jia; Yao, Yuanzhi (2020). A comprehensive quantification of global nitrous oxide sources and sinks. Nature (Lond.) 586(7828): 248-256. https://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2780-0, more
 • Decoster, L. (2021). Sea station. MA Thesis. Faculty of Architecture: Ghent. 163 pp., more
 • Fojtek, C. (2020). Knock knock who's there? Bat detection along the Belgian coast. MSc Thesis. Faculty of Engineering and Architecture, Ghent University: Gent. xiii, 78 pp., more
 • Rahi, J.E.; Stratigaki, V.; De Troch, M.; Troch, P. (2020). Coastal defense systems based on the 'Building with Nature' principles: interdisciplinary research involving coastal engineering, ecological engineering, and marine biology, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 74, more
 • Van de Velde, A. (2020). Een universeel model voor het detecteren van huidmondjes bij planten. MSc Thesis. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: Gent. 126 pp., more
 • Riems, B. (2019). Catalytic upgrading of processed plastic waste via hydroprocessing. MSc Thesis. Ghent University, Faculty of Engineering and Architecture: Gent. 104 pp., more
 • Van den Steen, T. (2019). Ontwikkeling van een onderwater passieve akoestische logger voor bruinvisdetectie = Development of an underwater passive acoustic logger for harbor porpoise. MSc Thesis. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Gent Universiteit: Gent. xiii, 103 pp., more
 • Gillebert, D. (2018). Half geautomatiseerde herkenning van vleermuisroepen. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: Gent. 56 pp., more
 • Van Damme, Z. (2018). A literature review of building with nature methods in Europe and the potential along the Belgian coast. MSc Thesis. Gent University, Faculty of Engineering and Architecture: Gent. 104 pp., more
 • T'Jampens, R. (2016). Automatische monitoring van vogels in mariene videobeelden = Automatic detection, tracking and counting of birds in marine video content. MSc Thesis. Universiteit Gent, Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen: Gent. 45 pp., more
 • Aerts, W. (2010). Studie van golfinteractie met een golfbreker op basis van numerieke modellering en experimentele meetresultaten. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. 148 + cd-rom pp., more
 • Baelus, L.; Keppens, Y. (2010). Numerical modelling of wave regeneration by wind in the lee of a farm of wave energy converters using MILDwave for multiple wakes. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. 217 pp., more
 • Boderé, T.; Vanhouwe, G. (2010). Reductie van golfoverslag bij een gladde dijk: combinatie van berm en stormmuur. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. 198, append. pp., more
 • (2009). 10e UGent - FirW Doctoraatssymposium. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. , more
 • De Backer, G. (2009). Hydrodynamic design optimization of wave energy converters consisting of heaving point absorbers. PhD Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. ix, 310 pp., more
 • Coppé, K. (2008). Veiligheid van manoeuvres met ontmoetende en oplopende schepen. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. xii, 167 pp., more
 • De Beule, K. (2008). Experimenteel onderzoek naar point-absorberkarakteristieken met als doel: optimalisatie van de energie-absorptie. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. v, 137 pp., more
 • De Pré, J. (2008). Experimenteel onderzoek naar slammingsverschijnselen bij point absorbers. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. v, 134 pp., more
 • De Vos, L. (2008). Optimalisatie van erosiebescherming voor monopile funderingen en kwantificeren van golfoploop: invloed van offshore windturbines op lokale stromingscondities = Optimalisation of scour protection design for monopiles and quantification of wave run-up: engineering the influence of an offshore wind turbine on local flow conditions. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. ISBN 978-90-8578-218-6. different pagination + cd-rom pp., more
 • Desmidt, P. (2008). Scheepsafhankelijkheid bij wiskundige modellering van oevereffecten. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. xiii, 223 pp., more
 • Marius, M. (2008). Beoordeling van ontwerpmethodes voor vaargeulen. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. 114 + cd-rom pp., more
 • Rauwoens, S.; Spiessens, K. (2008). Gedrag van een schip in een sluis. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. xi, 144 + cd-rom pp., more
 • Standaert, R. (2008). Sensitiviteitsanalyse van scheepsmanoeuvres bij variërende waterdiepte. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. xiv, 406 pp., more
 • Vanden Haute, C. (2008). Ontwerp van een ondersteuningsplatform voor ROV. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. xiv, 114 + cd-rom pp., more
 • Willems, Y. (2008). Onderzoek naar snelheidsafhankelijke demping bij point absorbers aan de hand van numerieke en fysische modellering. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. xiii, 133 pp., more
 • De Beck, V. (2007). Invloed van het lokale golfklimaat op de resultaten van de risicoanalyse van estuaire schepen. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. ii, 35 + appendices pp., more
 • Vansteenkiste, T. (2007). Vergelijking van PIV (Particle Image Velocimetry) metingen van het stromingsprofiel rond een paal met golven op grote en kleine schaal. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. X, 171 pp., more
 • (2006). 7e UGent - FirW Doctoraatssymposium. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. 107 pp., more
 • Belien, H. (2006). Studie van geflocculeerd ijzerhoudend sediment in de Kleine Nete. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. 103 + appendices pp., more
 • Van Damme, B. (2002). Structuuronderzoek van geologische lagen met behulp van de Ocean Bottom Cable. Ir Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. 71 pp., more
 • De Rouck, J. [s.d.]. Rivieren, kanalen en sluizen. Partim: rivieren en kanalen [CURSUS]. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. different pagination pp., more

Event  Top | Persons | Institutes | Publications 
 • 7e Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW) Doctoraatssymposium, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Institutes | Publications | Event