IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Eng. Sas, Marc

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
 • Function: Director
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-270 92 77
  E-mail:
 • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
 • Function: Senior adviseur integraal waterbeheer
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-270 00 36
  E-mail:
 

Projects (13)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Climate Resilient Coast, more
 • Ecologische streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat 'De Ijzermonding' te Nieuwpoort - Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden, more
 • Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde, more
 • Feasibility study of two dimensional nutrient and sediment transport modelling for the Scheldt bassin and the controled inundation area Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, more
 • Masterplan Antwerpen, Oosterweelverbinding. Hydraulische en Morfologische studie, more
 • MER offshore windmolenpark 'Vlakte van de Raan', opmaak van het deelrapport effecten kust en zee, more
 • Mobiele metingen Zeebrugge : verwerken van de turbiditeits- en snelheidsmetingen, more
 • Monitoring changes to bathymetry and sediment transport caused by port development, more
 • Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, more
 • Randvoorwaarden voor de toepassing van de composiethydrogrammethode in het Ijzerbekken, more
 • Strategical MER development draft Scheldt estuary 2010, more
 • Studie densiteitsstromingen in kader van de Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium, more
 • Studie structureel herstel te Nieuwpoort Lombardsijde, more

Publications (72)  Top | Institutes | Publications | Projects 
A1 Publications (8) [show]
Peer reviewed publication [show]
Books (2) [show]
Book chapters (26) [show]
Thesis [show]
Abstracts (2) [show]
Reports (20) [show]
Other publications (12) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects