IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

De Maerschalck, Bart
ORCID

Expertise
Thesaurus terms: Climate change; Hydraulics and sediment; Hydrodynamics; Morphology; Sediment
 

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • Direct contact at institute:
 • Vlaamse overheid; Sediment (WATSED), more
 • Function: Researcher
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Projects (23)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • MOZES: onderzoek van de morfologische interactie tussen de kustnabije banken en geulen en de strandzone, more
 • Opmaak kustlijnmodellen westkust, more
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, more
 • AvdT Verbetering Morfologisch Instrumentarium, more
 • Bijdrage vrachten PFAS-eindrapport, more
 • CP ECA - Hydraulica en sediment aspecten, more
 • Effect zandwinning op kustveiligheid, more
 • In-situ meetcampagne slib: densiteitsmetingen, more
 • Kabels Borssele, more
 • Masterplan Lillo: hydrodynamische modelberekeningen, more
 • Morfologische ontwikkeling Ketelplaat, more
 • Operationalisering HF radar Zuidergat, more
 • Sedimentatie Wintam, more
 • Stroomatlas sluis van Wintam, more
 • Stroomsnelheden Honte in kader van aanleg kabeltracé Borssele, more
 • Uitspoelen slib oude uitwatering Galgenweel, more
 • Uitwatering Galgeweel, more
 • Verkennende berekeningen slibverspreiding en seizoenale effecten, more
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), more
 • Vervolgonderzoek Sedimentatie Wintam, more
 • Verzilting Ijzer, more
 • Vlaamse Baaien Modellering Kustzone, more
 • Zeebrugge sterneneiland, more

Publications (97)  Top | Institutes | Publications | Projects 
A1 Publications (2) [show]
Peer reviewed publications (2) [show]
Books (5) [show]
Book chapters (17) [show]
Abstracts (9) [show]
Reports (56) [show]
Other publications (6) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects