IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Onzekerheden bij de maatschappelijke kosten-baten analyse voor de actualisatie van het Sigmaplan en aanbevelingen voor verfijning van de beschikbare methodes
Smets, S.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Liekens, I.; Gauderis, J.; Dauwe, W. (2006). Onzekerheden bij de maatschappelijke kosten-baten analyse voor de actualisatie van het Sigmaplan en aanbevelingen voor verfijning van de beschikbare methodes. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 27-32
In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, more
Also appears in:
(2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25. vzw Water: Boechout. 64 pp., more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors