IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Technische haalbaarheidsstudie voor een tarbotkwekerij aan de Belgische kust
Dierckens, K.; Delbare, D.; Declerck, R.; Sorgeloos, P. (2004). Technische haalbaarheidsstudie voor een tarbotkwekerij aan de Belgische kust, in: Evaluatie van de kwaliteit van tarbotpootvis op het herstockeringsucces in de Noordzee: eindrapport = Evaluation of the quality of turbot fry on the stock enhancement success in the North Sea: final report. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 59-74
In: (2004). Evaluatie van de kwaliteit van tarbotpootvis op het herstockeringsucces in de Noordzee: eindrapport = Evaluation of the quality of turbot fry on the stock enhancement success in the North Sea: final report. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 81 pp., more
In: Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel, more

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 
  • Dierckens, K., more
  • Delbare, D., more
  • Declerck, R.
  • Sorgeloos, P., more

Abstract
    In deze studie werd nagegaan als een tarbotkwekerij aan de Belgische kust een haalbare kaart is. Daar de eisen van tarbotlarven voor de waterkwaliteit hoog liggen, werd voornamelijk aandacht besteed aan de waterkwaliteit en het verbeteren daarvan.Uit de gegevens blijkt dat de waterkwaliteit aan onze kust te laag ligt om een rendabel systeem te ontwikkelen. Er zou dus moeten gewerkt worden in een gesloten recirculatiesysteem, waarbij de biofilters voldoende groot gedimensioneerd zijn om de metabolieten, geproduceerd in de kweektanks, op een voldoende laag peil te houden. Daarnaast heeft een dergelijk systeem ook het voordeel dat de stookkosten die de groei bevorderen tot en minimum kunnen worden herleid.Naast de voordelen van een microbiële controle, zien we hier opnieuw dat er zal moeten overgeschakeld worden op recirculatie systemen, willen we spreken van een duurzame aquacultuur.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors