IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2000: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma
Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2001). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2000: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. CEMO/NIOO: Yerseke. 53 pp.

Available in  Authors | Dataset 
Document type: Scientific report

Keywords

Authors  Top | Dataset 
  • Sistermans, W.C.H., more
  • Hummel, H., more
  • Markusse, M.M., more
  • Rietveld, M., more
  • Verschuure, J.M.

Abstract
    In het kader van het Biologisch Monitoring Programma {Colijn & Akkerman, 1990) wordt sinds 1990 door het Centrum voor Estuariene en Mariene Oecoiogie van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek te Yerseke, in opdracht van Rijkswaterstaat - Rijksinstituut voor Kust en Zee, van een aantal gebieden in de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer het bodemdierenbestand bepaald.Alle resultaten worden in een database opgeslagen.In 1999 heeft de database een geheel nieuwe opzet gekregen. Dit was nodig om enerzijds de consistentie beter te kunnen bewaken en de controle op te voeren en anderzijds de snelheid en toegankelijkheid te verbeteren. De invoer van de gegevens en de uitvoer van de tabellen zoals die in dit rapport zijn opgenomen worden door een in eigen beheer geschreven toepassingsprogramma verzorgd.De globale resultaten van de bemonsteringen in de perioden voorjaar 1990 - voorjaar 2000 zijn gerapporteerd door Stikvoort & Brand (1991), Craeymeersch et al. (1992a,b; 1993a,b; 1994a,b,c; 1995a,b,c;1996a,b), Brummelhuis et al. (1997a,b; 1998a,b en 1999a,b) en Sistermans et al. (2000a,b). In dit rapport worden de resultaten betreffende de najaarsbemonstering in 2000 gepresenteerd. De bemonsteringsopzet is in de loop van het project een aantal maal gewijzigd. Voor nadere informatie hierover verwijzen we naar Craeymeersch et al. (1993b, 1996a).

Dataset
  • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Macrofauna, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Dataset