IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

CLIMAR - Evaluatie van de impacts van klimaatverandering en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten
Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.M. (2008). CLIMAR - Evaluatie van de impacts van klimaatverandering en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 28-29
In: (2008). Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 1 file pp., more

Available in  Authors 
Document type: Summary

Keywords
  Climatic changes
  Coastal zone
  Ecosystems
  Environmental effects > Salinity effects
  Environmental effects > Temperature effects
  Erosion > Coastal erosion
  Fisheries
  Hazards > Weather hazards > Floods
  Man-induced effects
  Methodology
  Numerical models
  Rainfall
  Surges > Surface water waves > Storm surges
  Temporal variations > Long-term changes > Sea level changes
  ANE, North Sea [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Project Top | Authors 
 • Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities, more

Authors  Top 
 • Vanderperren, E., more
 • Verwaest, T., more
 • Volckaert, A.M., more

Abstract
  De Noordzee is een kwetsbaar ecosysteem dat gekenmerkt wordt door een hoge productiviteit, sterk gediversifieerde habitats en intensief gebruik. Door dit intensief gebruik verhoogt de kwetsbaarheid van effecten van klimaatsverandering voor de ecologische, sociale en economische gemeenschappen in de Noordzee. Een duurzame en geïntegreerde aanpak bij het bestuderen van klimaatsverandering in de Noordzee is bijgevolg essentieel en vormt het uitgangspunt van het CLIMAR-project. De voorstellen en aanbevelingen van CLIMAR zijn gebaseerd op inzichten in de processen die dit kwetsbare mariene ecosysteem vormen en zijn niet enkel probleemoplossend voor de actuele toestand. Binnen CLIMAR worden scenario’s en adaptatiestrategieën ontwikkeld die zowel relevant zijn op middenlang (2040), als op lang termijn (2100). Zeker voor het kwetsbare mariene ecosysteem en de gebruikers is het verwerven van meer inzichten cruciaal.

  In een eerste fase van het onderzoek werden de primaire effecten van klimaatsveranderingen - namelijk zeespiegelstijging, toename van de stormintensiteit en frequentie, hogere neerslagvariatie, erosie, temperatuurs- en saliniteitswijzigingen, etc. - geïdentificeerd. Door middel van numerieke modellen is een onderscheid gemaakt tussen de effecten die het gevolg zijn van klimaatswijzigingen en de natuurlijke evolutie van de Noordzee-omgeving.

  Aansluitend is gestart met onderzoek van de secundaire effecten van klimaatsverandering op het Noordzee-ecosysteem en op de sociaal-economische activiteiten (toerisme, transport en haven, windenergie, zandwinning, etc.). De gevalstudies visserijsector en overstroming vanuit zee worden in detail uitgewerkt, de ontwikkelde methodiek zal vervolgens via extrapolatie toegepast worden op de globale Noordzee-omgeving.

  Een evaluatie-instrument wordt ontwikkeld voor het beoordelen van de impact van de maatregelen volgens de principes van duurzame ontwikkeling. Dit evaluatiekader hanteert zowel economische, ecologische als sociale voor- en nadelen van de ontwikkelde aanpassingsstrategieën. Op basis van de parallelle “integrale beoordeling” en een beleids- en wettelijke evaluatie, worden aanbevelingen geformuleerd voor het Noordzee beleid en zijn diverse socio-economische activiteiten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors