IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Fase 2
Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Fase 2. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 268 pp.
Related to:
Depreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2014). T2009-rapport Schelde-estuarium. IMDC/Arcadis/Universiteit Antwerpen/Imares/NIOZ: [s.l.]. 522 + 2 bijlagen pp., more

Available in  Authors | Datasets 

Keywords
  Marine/Coastal; Brackish water
Author keywords
  Evaluatie; Westerschelde; Zeeschelde; ecologisch functioneren; habitats; flora en fauna; waterkwaliteit; waterbeweging

Authors  Top | Datasets 
 • Holzhauer, H., more
 • Maris, T., more
 • Meire, P., more
 • Van Damme, S., more
 • Nolte, A.
 • Kuijper, K., more
 • Taal, M., more
 • Jeuken, C., more
 • Kromkamp, J.
 • van Wesenbeeck, B.
 • Van Ryckegem, G., more
 • Van den Bergh, E., more
 • Wijnhoven, S., more

Abstract
  Voor u ligt een evaluatiemethodiek voor het Schelde-estuarium. De methodiek is een instrumentarium om het functioneren van dit estuariene systeem te evalueren. Deze rapportage is het vervolg op een eerste draft methodiek die in november 2010 werd opgesteld. Opdrachtgever voor deze grensoverschrijdende evaluatiemethodiek is Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC), met Rijkswaterstaat-Waterdienst als administratief opdrachtgever. De opdracht werd uitgevoerd door Deltares in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. De methodiek is opgebouwd rond de hoofdfuncties uit de langetermijnvisie. Vanuit deze functies is een beperkte set communicatie-indicatoren ontwikkeld. Het eerste hoofdstuk, Inleiding, beschrijft de gebruikte werkwijze en de onderlinge samenhang tussen de communicatie-indicatoren. Elke communicatie-indicator is nadien uitgewerkt als zelfstandig hoofdstuk en kan los van de andere indicatoren gelezen worden.

Datasets (2)
 • ME-1 Monitoring the estuary along the Zeeschelde - breeding birds, more
 • ME-2 Monitoring the estuary along the Zeeschelde - waterbirds, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Datasets