[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee
Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp.

www.milieurapport.be
Cover

Available in  Authors 
Document type: Scientific report

Keywords
  Coastal zone
  Environmental assessment
  Indicators
  Legislation > Environmental legislation
  ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]; ANE, Belgium, Belgian Continental Shelf (BCS) [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
 • Gheskiere, T., more
 • Vanaverbeke, J., more
 • Van Hoey, G., more
 • Kuijken, E.
 • Stienen, E., more
 • Haelters, J., more
 • Kerckhof, F., more
 • Overloop, S., more
 • Peeters, B., more

Abstract
  Dit is het achtergronddocument voor het hoofdstuk Kust & zee in de MIRA-T rapportering. Het achtergronddocument bundelt de kennis en informatie aangedragen in de MIRA-T-rapporten vanaf 1998. Dit document wordt elk jaar bijgewerkt en is raadpleegbaar op de websites www.milieurapport.be en www.vmm.be/mira. Het voorliggend achtergronddocument kust & zee geeft een overzicht van de toestand van het milieu in het kustgebied (zowel op land als op zee). De menselijke activiteiten die een verstoring van dit milieu veroorzaken en de impact van deze verstoring worden omschreven en in cijfers gebracht. Gezien de rijkdom aan informatie en bronnen, worden verwijzingen naar methodologie en metagegevens zoveel mogelijk in de methodefiches gebundeld. Deze methodefiches zijn vrij beschikbaar bij de VMM of bij de coördiinerende auteurs in het VLIZ.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors