IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Grevelingen: van zout meer naar gedempt getij
Tangelder, M.; Nolte, A.J.; Mulder, I.M.; Wijsman, J.W.M.; Janssen, J.A.M.; Ysebaert, T.J.W. (2021). Grevelingen: van zout meer naar gedempt getij. Landschap 1: 49-57
In: Landschap: tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde. WLO: Delft. ISSN 0169-6300, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Tangelder, M., more
  • Nolte, A.J., more
  • Mulder, I.M.
  • Wijsman, J.W.M., more
  • Janssen, J.A.M.
  • Ysebaert, T.J.W., more

Abstract
    Begin jaren zeventig veranderde het Grevelingenmeer door afdamming van een estuarium in een zout meer.Nu treden regelmatig zuurstofarme condities op wat het bodemleven niet ten goede komt. Introductie vangedempt getij zal hierin verandering brengen, maar kan tegelijkertijd leiden tot een compensatieopgavevan door Natura 2000 beschermde natuur op de eilanden en oevers. Daarom wordt voor verschillende scenario’s van gedempt getij verkend wat de gevolgen zijn voor natuur boven en onder water.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors