IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Waterdienst (IenW)
This institute has changed, see institute underneath
Water, Verkeer en Leefomgeving (IenW-WVL), more
This institute is the successor of the institute underneath
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Parent institute: Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (IenW-RWS), more
Previous name: Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Address:
Postbus 17
8200 AA Lelystad
Netherlands

Tel.: +31-(0)320-29 84 11
E-mail:
 Persons | Institute | Publications | Projects | Events | Datasets 
 
Type: Scientific

Persons (2)  Top | Institute | Publications | Projects | Events | Datasets 

Associated to an institute part

Persons formerly associated with this organization (58)

Child institute  Top | Persons | Publications | Projects | Events | Datasets 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst; Helpdesk Water (IenW), more

Abstract:
De Waterdienst werkt binnen Rijkswaterstaat door de inzet van kennis en expertise aan een betrouwbaar, schoon en veilig hoofdwatersysteem in Nederland. Dit zorgt voor efficiënt en effectief waterbeheer, voor nu en in de toekomst.

Publications (30)  Top | Persons | Institute | Projects | Events | Datasets 
  split up filter
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2013). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2011/2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 94 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2013). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2012. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 68 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A. (2012). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2012. RWS Waterdienst BM, 12.18. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Lelystad. 23 pp., more
 • Maas, H.; Oorthuijsen, W. (2012). Brondocument waterlichaam Zwin: doelen en maatregelen Rijkswateren 2009. Partiële herziening. RWS, WD: Lelystad. 63 + bijlagen pp., more
 • Peeters, E.T.H.M.; De Lange, H.J.; de la Haye, M.A.A.; Reeze, A.J. G.; Postma, J.F. (2012). Achtergrondrapport KRW-maatlat macrofauna R8. Ecofide rapportnummer 43b. RWS Waterdienst: Weesp. 117 pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2012). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2010/2011. RWS Waterdienst BM, 12.07. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 92 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2012). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2011. RWS Waterdienst BM, 12.22. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 77 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A. (2011). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2011. RWS Waterdienst BM, 11.08. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Vlissingen. 23 pp., more
 • Spronk, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E.; Plancke, Y.; De Jong, D.; Schrijver, M. (2011). Verslag afstemming monitoring - Ecotopen en ecotopenkaarten, september 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 2 pp., more
 • Spronk, G.; Van Braeckel, A.; Van Ryckegem, G.; De Jong, D.; Kers, B. (2011). Verslag afstemming monitoring - Vegetatiekartering, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 6 pp., more
 • Spronk, G.; Breine, J.; Van den Bergh, E.; Goudswaard, P.C.; Bot, P.; Roos, M. (2011). Verslag afstemming monitoring - Visonderzoek, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 2 pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2011). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2009/2010. RWS Waterdienst BM, 11.10. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 90 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2011). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2010. RWS Waterdienst BM, 11.11. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 76 + bijlagen pp., more
 • Tonnon, P.K.; Baptist, M.J. (Ed.) (2011). T0-rapportage monitoring en evaluatie pilot zandmotor. Rijkswaterstaat. Waterdienst: [s.l.]. iv, 198 pp., more
 • Arts, F.A. (2010). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2010. RWS Waterdienst BM, 10.16. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Vlissingen. 25 pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2010). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2008/2009. RWS Waterdienst BM, 10.08. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 88 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2010). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2009. RWS Waterdienst BM, 10.09. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 83 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A. (2009). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991 - 2008. RWS Waterdienst BM, 09.08. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 50 + bijlagen pp., more
 • Arts, F.A. (2009). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2009. RWS Waterdienst BM, 09.07. Delta Project Management/Rijkswaterstaat, Waterdienst: Vlissingen. 25 pp., more
 • RWS Waterdienst (2009). Brondocument waterlichaam Westerschelde: Doelen en maatregelen Rijkswateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat: [s.l.]. 102 pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2009). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2008. RWS Waterdienst BM, 09.05. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 68 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S. (2009). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2007/2008. RWS Waterdienst BM, 09.06. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 84 + bijlagen pp., more
 • van der Werf, J.; Giardino, A. (2009). Effect van zeer grootschalige zandwinning langs de Nederlandse kust op de waterbeweging, zandtransporten en morfologie. RWS Waterdienst: [s.l.]. 66 pp., more
 • (2008). Effecten van een zout Volkerak-Zoommeer op de Ooster- en de Westerschelde. RWS Waterdienst: [s.l.]. 24 pp., more
 • ComCoast Team (2008). The future of flood risk management: The movie and guide to multifunctional coastal defence zones [DVD]. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. 2 dvds pp., more
 • Holierhoek, M.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Van den boogaard, B.; Bovelander, R.W.; Latuhihin, M.J.; Visser, W.; Geijp, F.W. (2008). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.001. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. ISBN 9789036914215. 242 + bijlagen pp., more
 • Kranenbarg, J.; Jager, Z. (2008). Maatlat vissen in estuaria. KRW watertype O2. Reptielen, Amfibiën, Vissen onderzoek Nederland (RAVON): Nijmegen. 40 pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2008). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2007. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.032. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. ISBN 9789036914833. 86 pp., more
 • (2007). ComCoast: the future of flood risk management. The movie and guide to multifunctional coastal defence zones [DVD]. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. 2 dvd's pp., more
 • Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad, more

Projects (5)  Top | Persons | Institute | Publications | Events | Datasets 
 • BEQI: Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index), more
 • FRAME: Flood Risk Management in Estuaries: Sustainable New Land Use in Flood Control Areas, more
 • HARBASINS: Harmonised River Basins Strategies North Sea, more
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, more
 • SEADATANET: Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management, more

Events (2)  Top | Persons | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • 10de Kennisdag Waterkeringen 2013, more
 • Noordzeedagen 2009 'Grenzeloze Noordzee', more

Datasets (21)  Top | Persons | Institute | Publications | Projects | Events 
 • MONEOS - Diversity of Habitats in the Scheldt-Estuary, more
 • MWTL biological monitoring network : Bird altas of the Delta, more
 • MWTL biological monitoring network : phytoplankton, more
 • MWTL biological monitoring network : salt marshes, more
 • MWTL biological monitoring network : sea grass, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Bacteriology, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Bacteriology - Shellfish water, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Fish diseases, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Macrofauna, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Microphytobenthos, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Vegetation mapping tidal areas: Monitoring Seagrass, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Waterbirds, more
 • MWTL chemical monitoring network Westerschelde: Organic micro contaminant, more
 • MWTL morphological monitoring network : coast and seabed, more
 • MWTL morphological monitoring network : photos of the coast, more
 • MWTL physical monitoring network, more
 • MWTL physical monitoring network : water normals, more
 • MWTL physical monitoring network : wave climate, more
 • MWTL physical monitoring network Westerschelde, more
 • MWTL physical monitoring network Westerschelde: Discharges, more
 • MWTL physical monitoring network Westerschelde: Water Temperatures, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Institute | Publications | Projects | Events | Datasets